1978 yılında Akşehir’de doğdu. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gördü. 2007 yılında 'Yılın genç sanatçısı’ seçilen Murat Pulat çalışmalarında hareketli imgelerin; özellikle sinemanın kitleler üzerindeki hipnotik etkisi, boya katmanlarının merkezden dışa doğru büyüyen, çoğalan, dairesel dizilimleriyle düzenlenen, hareketli imgenin viral durumlarını imlemekte. Kullandığı her boya parçasını birer veri yani sinyal olarak kabul ediyor ve resimlerinde, sürekli karşılaştığı görsel imgeleri kendi alanlarının dışına çıkarıp, resmin imkanlarıyla tekrardan kuruyor. Diğer bir deyişle bu imajları zeminde yerleştirip üzerine resmin olanaklarını uygulayıp onu süzgecinden geçiriyor. Çoğunlukla resimlerinde filmlerin imajlarını kullanan Pulat siyah beyaz kullanarak 1960’lı yılların filmlerine gönderme yapmakta, renklendirdiği zamanlarda ise kimi zaman siyah beyaz film karelerinden oluşan imajlara renk verilen nesneleri kullanmaktadır. Nesneler siyah beyaz fon üzerinde renkleniyor, kimi zaman ise renkler bir doku olarak dokunma duygusunu yaratırcasına örülüyorlar. Resimlerindeki görüntüler, seçilen malzeme ve onun kullanım karakteristiği açısından, bir pentür halinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat söz konusu pentürlerin bize aktardıkları, genellikle ya sinema ya da fotoğraf görüntüleridir: Ressam, daha önce izlediği filmlerin bazı karelerini almış ve onları pentüre dönüştürmüştür. Pulat, sinema ya da fotoğraf disiplinlerine pentürü ortak etmeye ve bu disiplinlerin birbirine dönüştürmeye çalışmaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Önerilen Ressamlar