1979 yılında Ankara’da doğan Burcu Perçin, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünden mezun olur.  Genellikle tuval üzerine yağlıboya tekniğinde çalışan sanatçı, mekanları konu edinir. Bu mekanlar, sanatçının keşfettiği terkedilmiş alanlardan çektiği fotoğraflarla oluşturduğu kompozisyonlar sonucu ortaya çıkar.  Perçin’in konu edindiği endüstriyel alanları tuvale uyguladığı hareketli ve belirgin fırça vuruşları ve kendine özgü tekniğiyle aktarır.  Sanatçının çektiği fotoğraflardaki mekan ve nesneler, onun daha sonra yapacağı kolajlarda farklı kompozisyonlar olarak karşımıza çıkar. Endüstriyel alanlar, fabrikalar, depolar, tershane gibi mekanlarla, kimi zaman bu mekanlarda bulunan nesneleri kimi zamanda başka yerlerde bulduğu nesne ve imgeleri birleştirerek yeni bir kompozisyon oluşturan sanatçı bu foto-kolajlarını yeniden yorumlayarak tuvale aktarır. Son dönem çalışmalarında grafittinin de resmine dahil olduğu görülür. Perçin, unutulmuş alanlara dikkat çekerken mekana dair hafızayı yoklar. Ancak resimlerdeki grafitiler bu mekanların kullanılmaya devam edildiğini ve buralarda gizli saklı izler bırakıldığına işaret eder. Tuval resimleriyle öne çıkan sanatçının, fotoğraf, kolaj, boyayla müdahale ettiği fotoğraf baskı çalışmaları da bulunmaktadır.

Önerilen Ressamlar