1941 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nde, Nurullah Berk Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1971’de Salzburg Yaz Akademisi’nde Corneille Atölyesi’nde çalışmalar yaptı. İlk kişisel sergisini 1981’de, İstanbul’da açan sanatçı için 1990 yılında AKM’de retrospektif bir sergi düzenlendi. Türk resminde Sabri Berkel, Nejad Devrim, Zeki Faik İzer gibi ilk soyut dönem ressamları ile bu kuşağı izleyen Adnan Çoker, Burhan Doğançay resminin bir uzantısı olarak da değerlendirilen Güngör Taner’in resimleri, kendi deyişiyle “armoniye giden yolda, çeşitli kontrastların belli bir hareket ve ritim içerisinde kullanılması” sonucunda oluşmaktadır. Daha ilk denemelerden başlayarak Güngör Taner’in sanatında belirleyici unsur, soyutçu teknik kapsamında kendine, sürdürülebilir bir “biçimleme” yöntemi bulmaktır. Taner’i ilgilendiren temel sorun, başından beri “ritim ve müzikalite” olmuştur. Resminde armoniye giden çeşitli kontrastların belli bir hareket ve ritim içerisinde kullanılmaları söz konusudur. Doluluk ve boşluk, varlık ve yokluk, hareketlilik ve hareketsizlik, aydınlık ve karanlık, sıcak ve soğuk gibi terslikler, kendi aralarında çatışırlarken aynı zamanda birbirlerinin anlamını da kuvvetlendirirler. Dinamik leke, renk ve çizgi kombinasyonu Taner’in resimlerine boşluk (espas) içinde görsel bir devinim atmosferi kazandırır. 1967 yılında Jale Yasan Portre Ödülü, 1974’te 35.DRHS Başarı Ödülü, 1976’da 37.DRHS Başarı Ödülü ve 1981 yılında Günümüz Sanatçıları 2.İstanbul Sergisi Başarı Ödülü’nü alan sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Önerilen Ressamlar