1965’te, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Adana-Haruniye ve Rize’de Resim Öğretmenliği yaptı. 1969’da girdiği yarışmalı sınavlarda başarılı görülerek devlet bursu ile, İngiltere’ye gönderildi. 1969-1971 yılları arasında Bournemouth College of Art’ta desen ve gravür atölyelerine devam etti. 1971’de, Londra St. Martin’s School of Art’ın “Advanced Painting” programına kabul edildi. 1974’te uzmanlık öğrenimini tamamladı. 1974’te Türkiye’ye dönünce, Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atandı. Daha sonra, 1978’de, Ege Üniversitesi’nde Asistan oldu. Ege ÜniversitesiGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi’nde Batı Sanatı derslerine girdi. Doktora derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. 1991-92 öğretim yılında Kaliforniya Devlet Üniversitesi / Chico’da Fulbright Post Doktora öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1992’de Profesör oldu. Sanatçı, yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda kişisel sergi açtı, grup etkinliklerinde yer aldı. 1989 ve 1990 Uluslararası İstanbul Bienallerine, 1995’te Huston International Festival’a ve 2005’te, de The Second Beijing International Art Biennale’e çağrılı sanatçı olarak katıldı. Aynı bienal kapsamında, PRC’nin Hefei kentinde düzenlenen akademik seminerde “Social Function of Abstract Painting” konulu bildirisini sundu. Genç’in resimleri, Almanya’da (Deutschbank Koleksiyonu), ABD, İngiltere, Avustralya, Slovenya, Romanya, İsviçre, Rusya Federasyonu, Güney Kore ve PRC‘da sergilenip çeşitli koleksiyonlara girmiş bulunmaktadır. Sanatçının “Dada / Entropi ve Nedensizlik AÇISINDAN Dadacı Sanat hareketlerinin Çözümlenmesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması” konulu yayımlanmış Doktora Tezi, Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç” isimli ortak kitabı ve çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Sanatı hakkında ayrıca, şair ve eleştirmen Ahmet Oktay tarafından yazılmış bulunan Adem Genç / Post Dada Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar ( Adem Genç / The New Abtract Approaches Durıng Post Dada and Pop Period ) isimli kapsamlı kaynakçasal bir kitabı da Bilim Sanat Galerisi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Adem Genç, 1980 ile 1996 yılları arasında girdiği yarışmalı sergilerde, başta, 1984 “İnönü Vakfı Resim Yarışması Birincilik Ödülü” olmak üzere 13 ödül almış; sanatçıya ayrıca, 2000 yılında “Ankara Sanat Kurumu Ödülü” ve 2009 Yılında “Sedat Simavi Ödülü” verilmiştir. Prof. Dr. Adem Genç, 1999 yılından bu yana, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta ve halen İstanbul-Maslak’taki Atölyesinde çalışmaktadır.

Önerilen Ressamlar