1976 yılında Manisa’da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi‘nde Prof. George Baselitz Atölyesi’ndeki resim eğitiminin ardından aynı üniversitede sanat masterını tamamladı. Resimlerinde renklerin öne çıktığı, kütlesel şekillerin hakim olduğu bir üslup göze çarpar. Kendi resim dilini oluşturup yapılandırdığı resimlerinde canayakın bir yaklaşım sergilemektedir. Kendi formu ve renkleri içerisinde çok belirgin bir etkiye sahip olduğu halde, yaptığı işlerde asıl dikkati çeken figürlerin doğal orantının dışında bir yapıya sahip olmasıdır. Yaşamını ve çalışmalarını Berlin’de sürdürmektedir.

Önerilen Ressamlar